Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Grand Master d.o.o. od 01.03.2020. godine.

1. Općenito

1.1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi tvrtka Grand Master d.o.o. Vodička ulica 20, 10000 Zagreb, OIB: 93381247629, matični broj: 081008060, upisan u sudski registar u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Digitalna platforma).

1.2. Svrha ovih Općih uvjeta poslovanja je jasno definirati prava i obaveze korisnika Digitalne platforme na internetskoj stranici AutoBonus.hr (u daljnjem tekstu: AutoBonus.hr) prilikom slanja upita za osiguranje automobila, rezervaciju termina, ponudu i vrstu servisa putem upita prema Partnerima AutoBonus.hr, rezervaciju termina i vrstu pranja auta ili dodatnih usluga autopraonica Partnera, rezervaciju termina i vrstu vulkanizerskih usluga Partnera, te vođenje programa vjernosti u ime i za račun Partnera.

1.3. Pristupom na AutoBonus.hr s Vašeg mobilnog telefona, računala ili drugog uređaja (u daljnjem u tekstu: Uređaji) smatra se da ste ove Opće uvjete poslovanja kao i našu Policu privatnosti pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvatite ove Opće uvjete poslovanja i Policu privatnosti (u daljnjem u tekstu: Uvjeti), ne koristite AutoBonus.hr.

1.4. Naručiteljem se smatra svaka fizička osoba i pravna osoba koja je na AutoBonus.hr otvorila svoj korisnički račun, poslala upit za osiguranje automobila, poslala upit za vrstu servisa, izvršila rezervaciju termina i vrstu pranja auta ili dodatnih usluga autopraonica, rezervaciju termina i vrstu vulkanizerskih usluga.

1.5. Izvršiteljem se smatraju svi Partneri koji imaju potpisan ugovor o poslovnoj suradnji s AutoBonus.hr, odnosno koji preko AutoBonus.hr imaju pristup Naručiteljima te izvršavaju naručene usluge ili odgovaraju na upite i dostavljaju ponude. Naši Izvršitelji (u daljnjem tekstu: Partneri) su: profesionalni ili ovlašteni auto servisi (automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri…), auto saloni, profesionalne auto praonice, profesionalni vulkanizeri, trgovine za auto dijelove i opremu, ovlašteni distributer u osiguranju koji nudi usluge posredovanja u osiguranju: „Motive Zastupanje“ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, sjedište u Požegi na adresi Ulica Republike Hrvatske 1B, OIB:76491473173, Broj dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA): DZ433.

1.6. Tvrtka Grand Master d.o.o. upravlja Digitalnom platformom, domenom i internetskom stranicom AutoBonus.hr preko koje Partneri imaju uvid u upite za osiguranje, servisne usluge, rezervacije termina za usluge i program vjernosti koje nude Naručiteljima (u daljnjem tekstu: Usluge).

1.7. Ovi Uvjeti Digitalne platforme sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.

1.8. Ovi Uvjeti određuju djelovanje Digitalne platforme, prava i obveze Naručitelja, te odnos između Partnera i Naručitelja.

1.9. Digitalna platforma i naše Usluge predstavljaju način i mjesto komunikacije, tj. alat, koji povezuje Naručitelja s profesionalnim, kvalificiranim, licenciranim i/ili ovlaštenim Partnerima.

1.10. Tvrtka Grand Master d.o.o. nije poslodavac Partnerima i kao takvo samostalno ne nudi proizvode, robe i/ili usluge Naručiteljima. AutoBonus.hr ostvaruje prostor za Naručitelje i Partnere od kojih jedni potražuju, a drugi nude svoje proizvode, robe i/ili usluge.

1.11. Rezervacija termina od strane Naručitelja preko AutoBonus.hr smatra se narudžbom sukladno zakonu Republike Hrvatske.

1.12. Ovi Uvjeti vrijede za sve Usluge na AutoBonus.hr. Klikom na gumb „Pošalji upit“, „Zatraži ponudu“ ili „Rezerviraj“, Naručitelj potvrđuje upit ili rezervaciju te u tom trenutku pristaje na ove Uvjete. Ovi Uvjeti isključuju sve druge uvjete uz iznimku odredbi bilo kojeg pisanog ugovora koji je na inicijativu Naručitelja ili Digitalne platforme prihvaćen i potpisan od obaju strana.

1.13. Ovi Uvjeti predmet su javne objave te se mogu naći na AutoBonus.hr. Digitalna platforma ima pravo dopune i/ili izmjene ovih Uvjeta bez prethodnog pristanka Naručitelja i Partnera. Izmijenjeni Uvjeti moraju biti predmet objave na AutoBonus.hr. Svaka verzija Uvjeta je posebno datirana.

1.14. Naručitelj je dužan prije svakog slanja upita i rezervacije pročitati ove Uvjete. U trenutku završetka slanja upita i rezervacije, primjenjuju se Uvjeti dostupni na AutoBonus.hr.

1.15. U slučaju promjene ovih Uvjeta, odnos s Naručiteljem se ravna prema Uvjetima koji su bili javno objavljeni u trenutku nastanka odnosa Naručitelj – Digitalna platforma. Odnosi s Naručiteljem se primjenjuju prema važećim Uvjetima trajno, a Naručitelj se iz odnosa može povući najkasnije 15 dana nakon javne objave novih Uvjeta.

1.16. Digitalna platforma isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Naručiteljima, Partnerima, krajnjim korisnicima ili trećim osobama uslijed izmjena ovih Uvjeta.

1.17. Naručitelj i Partner su osobno odgovorni za zaštitu svojih pristupnih podataka (e-pošte i lozinke). Naručitelj i Partner su dužni čuvati pristupne podatke o svom korisničkom računu, te su u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Registracijom na AutoBonus.hr sa svog Uređaja, i/ili prihvaćanja pristupa na AutoBonus.hr putem Gmail naloga ili naloga druge društvene mreže (u daljnjem u tekstu: Društvene mreže), također se smatra da je Naručitelj ili Partner ove Uvjete pročitao, razumio te da ih u cijelosti prihvaća.

1.18. Naručitelj otvaranjem korisničkog računa i registracijom na AutoBonus.hr i prihvaćanjem ovih Uvjeta, daje privolu da mu se osobni podaci uvrste u evidenciju registriranih korisnika i da se slaže sa korištenjem njegovih osobnih podataka na način i u svrhu opisanu u nastavku.

1.19. Osobne podatke od Naručitelja prikupljamo i obrađujemo temeljem dane privole prilikom otvaranja korisničkog računa, koju je Naručitelj dao dobrovoljno, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom na AutoBonus.hr za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za slijedeće svrhe:

 • radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu sklapanja ugovora s našim Partnerima;
 • radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu rezervacije termina kod Partnera, obrade upita i zahtjeva kod Partnera, roba i/ili usluga kod naših Partnera;
 • da Naručitelja podsjetimo na istek ugovora (npr. police osiguranja automobila);
 • da Naručitelja podsjetimo na zakazani termin (npr. servis, zamjenu guma, pranje);
 • radi poduzimanja radnji od strane Partnera na validaciji ostvarenih bodova u programu vjernosti, a u svrhu identifikacije Naručitelja (fotografija, ime i prezime i OIB Naručitelja);
 • da obavijestimo Naručitelja o novim ponudama i/ili akcijama;
 • da informiramo Naručitelja o prikupljenim bodovima u programu vjernosti;
 • da se Naručiteljeve izvršene sve kupnje proizvoda, roba i/ili usluga kod Partnera, uz ime i prezime, naziv Partnera, te ostvareni bodovi prikažu u korisničkom računu kod prijatelja koji ga je linkom za pozivanje pozvao na AutoBonus.hr (samo u slučaju ako je Naručitelj korisnički račun otvorio preko linka za pozivanje prijatelja).

2. Registracija korisnika

2.1. Odredbe koje se odnose na registrirane korisnike - Naručitelje

2.1.1. Registracija Naručitelja na AutoBonus.hr je besplatna.

2.1.2. U svrhu korištenja AutoBonus.hr, Naručitelj je obvezan izraditi korisnički račun i na taj način registrirati se na AutoBonus.hr. Naručitelj unosi adresu elektronske pošte po želji te lozinku za pristup korisničkom računu.

2.1.3. Prilikom prijave na korisnički račun, Naručitelj se obvezuje da će dati samo točne i potpune podatke, kao i profilnu sliku ili logo, nad kojom ima pravo za distribuciju, odnosno da slika ili logo koju objavljuje ne krši nečije autorsko pravo i da nije neprimjerenog i/ili zakonom zabranjenog sadržaja.

2.1.4. Naručitelj je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost lozinke za pristup na svoj korisnički račun. Naručitelj putem gumba „Zaboravio/la si lozinku?“ ili opcije u korisničkom sučelju može obaviti promjenu lozinke.

2.1.5. U slučaju promjena, potrebnih dopuna ili pogrešnih osobnih podataka, Naručitelj može u svakom trenutku provjeriti i po potrebi promijeniti ili dopuniti svoje osobne podatke unijete kod prve registracije.

2.1.6. Naručitelj se obvezuje korisnički račun u okviru AutoBonus.hr koristiti isključivo u svrhu informiranja, naručivanja proizvoda, roba i/ili usluga, rezervaciju termina, slanje upita i zahtjeva, te korištenje programa vjernosti. Naručitelju su unutar korisničkog profila dostupne pojedinosti o statusu prethodnih i trenutnih narudžbi, rezervacija, upita, kao i ostvareni bodovi u programu vjernosti, te popis pozvanih prijatelja koji su otvorili korisnički račun na AutoBonus.hr.

2.1.7. Naručitelj ima mogućnost ukoliko ispunjava potrebne uvjete da bude dodan u kategoriju Grupnog Korisnika. Grupni korisnik je verificiran član neke udruge, sindikata, tvrtke, sa kojim AutoBonus.hr ima potpisane ugovore o suradnji, a u svrhu ostvarivanja dodatnog bonusa kod Partnera. Osnovni uvjet je da Naručitelj mora biti član navedene udruge, sindikata ili tvrtke i sam podnosi zahtjev u bilo kojem trenutku putem svog korisničkog sučelja na AutoBonus.hr, dok provjeru i aktivaciju vrši ovlaštena osoba od strane udruge, sindikata ili tvrtke.

2.1.8. Ako Naručitelj koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe, Digitalna platforma zadržava pravo da, u slučaju kršenja važećih zakona ili ovih Uvjeta, bez obrazloženja odmah obriše korisnički profil Naručitelja i zabrani mu daljnji pristup na AutoBonus.hr.

2.2. Odredbe koje se odnose na registrirane korisnike - Partnere

2.2.1. U svrhu korištenja AutoBonus.hr, Partner je obvezan biti registriran od strane Digitalne platforme temeljem međusobno potpisanog ugovora o poslovnoj suradnji i prihvaćanjem posebnih Općih uvjeta pod nazivom „Opći uvjeti poslovanja i poslovne suradnje sa partnerima“ u kojim su točno definirana prava i obveze između obaju strana.

2.2.2. Partner je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost pristupnih podataka (lozinke) za pristup na svoj korisnički račun. Partner je dužan čuvati pristupne podatke o svom korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

2.2.3. Registrirani Partner može u svako doba objaviti cjenik proizvoda, roba i/ili usluga, naknadno ih mijenjati, ažurirati ili brisati, pratiti statistiku i rezultate programa vjernosti, pregledati pristigle upite, zahtjeve ili rezervacije termina, te koristiti ostale napredne funkcije koje su na AutoBonus.hr ili će to tek biti.

2.2.4. Partner ima mogućnost otvoriti svom klijentu korisnički račun na AutoBonus.hr na njegov zahtjev i u njegovoj nazočnosti, te danoj izričitoj privoli za otvaranje korisničkog računa na AutoBonus.hr, koju mu je klijent dužan vlastoručno potpisati. Jedan primjerak izričite privole zadržava Partner a drugi klijent. Po izvršenom otvaranju korisničkog računa od strane Partnera, na e-poštu klijenta od strane AutoBonus.hr stiže aktivacijski link koji je on dužan potvrditi radi pravilne i potpune registracije, te potvrditi da je pročitao, da razumije i da prihvaća ove Uvjete i tek tada dobiva status korisnika, odnosno Naručitelja.

2.2.5. Digitalna platforma zadržava pravo brisanja tekstova ili sadržaja neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim propisima, moralu i ovim Uvjetima.

2.2.6. Ako Partner koristi AutoBonus.hr u bilo koje druge svrhe naspram ovih Uvjeta i ugovorne obveze, Digitalna platforma će svaki takav korisnički račun Partnera odmah blokirati i/ili ukloniti s AutoBonus.hr te svaka takva zlouporaba podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Digitalnoj platformi protiv štetnika.

3. Zalaganje za točnost informacija

3.1. Sve informacije i podaci na AutoBonus.hr kreirane su da budu što sveobuhvatnije i točne, također sve informacije su isključivo informativnog karaktera. No, zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, izmijenimo opise, specifikacije i dostupnost.

3.2. Digitalna platforma se zalaže za ažurnost informacija na svim dijelovima AutoBonus.hr. Ako dođe do utvrđivanja netočnosti informacija, Digitalna platforma iskazuje spremnost uklanjanja grešaka nakon utemeljenog upozorenja Naručitelja ili Partnera. Digitalna platforma će se odazvati u roku od 7 radnih dana od primitka pisanog upozorenja.

4. Ograničenje odgovornosti

4.1. Digitalna platforma jamči da će se truditi osigurati nesmetano i učinkovito djelovanje sustava, točnost, ažurnost sadržaja te uspostaviti funkcioniranje AutoBonus.hr u slučaju prekida rada.

4.2. Sve informacije koje su objavljene ili proslijeđene Naručiteljima ili Partnerima su informativne prirode. Za njihovu točnost Digitalna platforma ne jamči ni ne odgovara. Digitalna platforma ne odgovara za eventualnu štetu pravnim ili fizičkim osobama koja je bila prouzročena zbog upotreba informacija na AutoBonus.hr.

4.3. Digitalna platforma ne odgovara za greške ili štetu koju su prouzročili Partneri koji su registrirani na AutoBonus.hr. Digitalna platforma nije dužna rješavati reklamacije ili druge sporove.

4.4. Naručitelj i Partner sklapaju međusobni odnos izvan AutoBonus.hr stoga Digitalna platforma s tim nije povezana, odnosno ne ulazi u taj odnos.

4.5. Digitalna platforma ne odgovara za moguće netočnosti i neaktualnost objavljenih sadržaja odnosno nedostupnost, za probleme pri pristupu, za probleme pri uporabi, za slabiju kvalitetu ili bilo kakvu drugu grešku na i u vezi sa AutoBonus.hr.

4.6. Digitalna platforma također ne odgovara za štetu, koja može nastati na strojnoj opremi, programskoj ili drugoj opremi Naručitelja i Partnera zbog uporabe AutoBonus.hr. Naručitelj i Partner moraju osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus, itd.) prije pristupa na AutoBonus.hr i uporabu istog.

4.7. AutoBonus.hr u sustavu može koristiti poveznice do drugih internet stranica, koje nisu pod nadzorom Digitalne platforme. Za informacije i sadržaj internet stranica trećih lica, Digitalna platforma ne odgovara i ne preuzima odgovornosti. Naručiteljima savjetujemo, da pažljivo pročitaju uvjete korištenja i izjave o privatnosti na svim internet stranicama trećih lica prije uporabe takve internet stranice, odnosno prije nego preko njih objave ili proslijede svoje osobne ili druge podatke.

5. Ograničeno i uvjetno korištenje

5.1. Digitalna platforma vam daje ograničen, neekskluzivan, neprenosiv pristup i korištenje kao uslugu za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, podložnu svim uvjetima navedenim u ovim Uvjetima.

5.2. Ograničeno i uvjetno korištenje AutoBonus.hr daje Vam pravo za osobnu upotrebu. Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Trebali bi ga pročitati pažljivo.

5.3. Naručitelj prihvaća da osobna nekomercijalna upotreba znači korištenje AutoBonus.hr isključivo za informiranje, slanje upita, rezervaciju termina, izbor vrste usluge te vođenje programa vjernosti. Naručitelj ne smije koristiti AutoBonus.hr za bilo koju drugu svrhu, uključujući bez ograničenja i analizu, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaja, ili pojedinih elemenata AutoBonus.hr za komercijalne ili druge svrhe.

5.4. Osim toga, uklanjanje obavijesti koje se odnose na sadržaj AutoBonus.hr, također za reprodukciju, preuzimanje, mijenjanje, objavljivanje, distribuiranje, emitiranje, povezivanje, prodavanje, izdavanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo na koji drugi način iskorištavanje ili zloupotrebljavanje AutoBonus.hr, strogo je zabranjeno bez izričitog pisanog odobrenja Digitalne platforme.

5.5. AutoBonus.hr polaže autorska prava na osobne sadržaje (tekstove, slike i ostalo). Neovlašteno korištenje bilo kojeg djela AutoBonus.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

5.6. Naručitelj se slaže da je korištenje AutoBonus.hr isključivo na odgovornost Naručitelja, odnosno krajnjeg korisnika i da će u skladu sa ovim Uvjetima Naručitelj izričito:

 • Koristiti AutoBonus.hr odgovorno i da će poštovati druge korisnike u interakcijama i da neće postavljati sporan sadržaj ili slične materijale na AutoBonus.hr;
 • Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netočne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, prijeteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili potiče ponašanje koje se smatra) kaznenim djelom ili na drugi način krši bilo koji zakon, propis ili obrazac ponašanja;
 • Objavljivanje osobnih stvari u vezi bilo koje osobe;
 • Povrijediti ili zloupotrijebiti bilo patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava, privatnost ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta;
 • Obuhvaća sva neovlaštena oglašavanja, promotivne materijale, spamove, lančana pisma, piramidalne sheme, ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja;

Strogo je zabranjeno na AutoBonus.hr:

 • Štetiti maloljetnicima na bilo koji način;
 • Predstavljati se kao druga osoba, ili na drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom;
 • Prikupljati osobne informacije, uključujući OIB, ime i prezime, e-poštu ili druge informacije, za bilo koju svrhu;
 • Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge;
 • Pokušati neovlašteno pristupiti, ometati ili prekidati rad AutoBonus.hr te računalni server na kojima se skladište baze podataka spojene na AutoBonus.hr;
 • Pokušati koristiti višestruke identitete ili naloge društvenih mreža;
 • Pokušati reproducirati ili manipulirati kuponima;
 • Pokušati prodavati ili trgovati kuponima.

5.7. AutoBonus.hr može raskinuti svaki odnos sa bilo kojim svojim Naručiteljem u bilo kojem trenutku. AutoBonus.hr zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koju lozinku ili korisnički račun u slučaju bilo kakvog negativnog ponašanja Naručitelja, a prema svojoj diskrecijskoj ocjeni.

6. Privatnost i sigurnost

6.1. Naručitelj potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javne, a ne privatne prirode, Kako AutoBonus.hr ne autorizira tuđe sadržaje, poruke ili informacije stoga poriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje koje su posljedica učešća Naručitelja u tim radnjama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Objavljivanjem recenzija, komentara, poruka ili drugih informacija na AutoBonus.hr Naručitelj daje Digitalnoj platformi pravo korištenja tih recenzija, komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namjene.

6.2. Digitalna platforma ima pravo, ali ne i obvezu, prema osobnom nahođenju, izmijeniti, odbiti postaviti ili skloniti bilo koji neprimjereni sadržaj ili recenziju koju Naručitelj postavlja ili ga je postavio na AutoBonus.hr.

7. Autorska prava

7.1. Svi materijali i sadržaji koji se nalaze na AutoBonus.hr u vlasništvu su Digitalne platforme, te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigovima, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima.

7.2. Vi (Naručitelj i Partner) ste isključivo odgovorni za sadržaj koji nam šaljete ili postavljate na Autobonus.hr i potvrđujete da imate potrebna autorska prava nad sadržajem. Međutim, AutoBonus.hr zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošaljete ukoliko posumnjamo da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg autorskog prava.

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Digitalna platforma poštuje privatnost svake osobe koja posjeti AutoBonus.hr te štiti osobne podatke koje dobrovoljno dajete prilikom otvaranja korisničkog računa.

8.2. Zaštita Vaše privatnosti od iznimne nam je važnosti, zato Vas molimo da pažljivo pročitate našu Policu privatnosti i izjavu o zaštiti osobnih podataka.

8.3. Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Za sva pitanja kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na sljedeću e-poštu: info@autobonus.hr

9. Program vjernosti

9.1. Kako bismo nagradili Naručitelje koji često kupuju kod naših Partnera osmislili smo poseban program vjernosti putem kojeg možete ostvarivati dodatne popuste na kupnju.

9.2. Program vjernosti je kreiran na način da svakom kupnjom skupljate bodove koje možete mijenjati za popuste na sljedeće kupnje, isključivo kod Partnera kod kojeg ste i ostvarili bodove.

9.3. Da bi mogli koristiti program vjernosti morate prethodno biti registrirani korisnik na AutoBonus.hr

9.4. Bodove prikupljate na način da ste proizvod, robe i/ili usluge kupili i/ili izvršili kod našeg Partnera u određenom iznosu. Proces validacije računa započinje od strane Partnera na način da u sustavu AutoBonus.hr na Vašem korisničkom profilu unosi iznos sa plaćenog računa koji je definiran za obračun u programu vjernosti. Po izvršenoj validaciji računa vrši se automatsko izračunavanje bodova, koji vam se prikazuju u rubrici „Bodovi“ koja se nalazi u korisničkom sučelju.

9.5. Vrijednost 1 boda jednaka je protuvrijednosti 1 kune. Ovo pravilo vrijedi kod svih Partnera.

9.6. Partneri sami definiraju pravila u programu vjernosti i posebne uvjete za svaku Uslugu pojedinačno, od visine postotka koji se obračunava za bodove, za koje proizvode, robe i/ili usluge se mogu prikupljati bodovi, do samog načina iskorištenja prikupljenih bodova. Ova pravila su jasno navedena kod svakog Partnera i za svaku Uslugu.

9.7. Za iskorištenje ostvarenog bonusa morate otići osobno kod Partnera kod kojeg ste taj bonus ostvarili, te prikazati kupon tiskan na papiru ili putem ekrana na mobilnom telefonu / tablet računalu. Daljnji proces iskorištenja kupona vodi sam Partner.

9.8. Bodovi se isključivo na AutoBonus.hr evidentiraju i vode, a kupone sam Naručitelj generira u rubrici „Kuponi“ u korisničkom sučelju i dostavljaju u korisničkom računu Naručitelja u vidu jedinstvenog koda. Partneri na osnovu prikazanog jedinstvenog koda s kupona prihvaćaju i ujedno poništavaju isti prilikom prve naredne kupovine Naručitelja za određene popuste za proizvode, robe i/ili usluge koje nude.

9.9. Ostvareni bodovi se ne mogu unovčiti ili za njih tražiti novčana isplata od strane AutoBonus.hr ili od strane Partnera.

9.10. Također, za svaki ostvareni kupon morate iskoristiti punu vrijednost u jednoj posjeti. Nije moguće vraćanje novca, odnosno vraćanje razlike između cijene proizvoda, robe i/ili usluge i vrijednosti kupona. Prilikom iskorištenja kupona Partner ima pravo da zatraži na uvid Vašu važeću osobnu iskaznicu ili drugi službeni važeći identifikacijski dokument.

9.11. Ukoliko se iz bilo kojeg razloga suradnja sa Partnerom prekine, prikupljeni i akumulirani bodovi Naručitelja kod Partnera postaju suspendirani, odnosno nije ih moguće iskoristiti, osim u slučaju ponovne aktivacije navedenog Partnera.

9.12. Možete pozvati prijatelje u program vjernosti AutoBonus.hr putem pozivnice. Pozivnicu možete poslati e-poštom ili putem drugih načina komunikacije. Za svakog prijatelja koji prihvati poziv i ostvari kupnju kod naših Partnera dobivate dodatne bodove. Također, Partneri sami definiraju pravila za ovaj način prikupljanja bodova u programu vjernosti.

10. Posebne promotivne aktivnosti

10.1. S vremena na vrijeme AutoBonus.hr može ponuditi posebne promocije, natjecanja i/ili nagradne igre namijenjene poticanju za korištenje AutoBonus.hr.

10.2. Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti bit će objavljeni na AutoBonus.hr sa opisom svake promocije posebno.

11. Cijene proizvoda, roba i/ili usluga

11.1. Sve cijene na AutoBonus.hr izražene su u kunama (HRK) sa uključenim PDV-om.

11.2. Sve naznačene cijene na AutoBonus.hr su isključivo objavljene od strane Partnera, AutoBonus.hr ne preuzima odgovornost za naznačene cijene.

11.3. Partner se obvezuje da će uslugu izvršiti po cijeni za potvrđenu i prihvaćenu Rezervaciju.

12. Nema preporuke ili poticanja**

12.1. Sve informacije objavljene na AutoBonus.hr nisu preporuka ni poticanje na kupnju ili prodaju proizvoda, roba i/ili usluga.

13. Plaćanje

13.1. Plaćanje se ne vrši na AutoBonus.hr.

13.2. Sva plaćanja proizvoda, roba i/ili usluga se isključivo vrše kod Partnera.

14. Odšteta

14.1. Ovaj dio Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlaštene aktivnosti.

14.2. Slažete se da ćete obeštetiti Digitalnu platformu, odgovorne osobe, zaposlenike, povezana društva od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom AutoBonus.hr od strane Naručitelja i Partnera.

15. Suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi daljinskom komunikacijom

15.1. Potvrđujem da sam upoznat/a i sa svim relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koji uređuju potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu.

15.2. U skladu s time prihvatom ovih Uvjeta dajem suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi putem Partnera (Ovlaštenog posrednika u osiguranju, Motive Zastupanje d.o.o.) korištenjem AutoBonus.hr kao sredstva daljinske komunikacije, te potvrđujem da sam obaviješten/a o točnom nazivu osiguratelja kao davatelju usluge, o osnovnom obilježju te financijske usluge, o pojedinostima ugovora o osiguranju te o načinu rješavanja sporova na AutoBonus.hr.

15.3. Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

16. Elektronska komunikacija

16.1. Posjećivanjem i korištenjem AutoBonus.hr Naručitelj prihvaća komunikaciju elektronskim putem.

16.2. Naručitelj prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

17. Korisnička podrška

17.1. Sva pitanja, pritužbe, prijedloge dostavite nam na slijedeću e-poštu: info@autobonus.hr

18. Završne odredbe

18.1. U slučaju da je neka od stavki ovih Uvjeta ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

18.2. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja AutoBonus.hr (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

18.3. Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na www.autobonus.hr smatra se da je Naručitelj ove Uvjete pročitao, razumio i da ih je u cijelosti prihvatio.